Memur Maaş Zammı

2011’de memurlar ne kadar maaş zammı alacak? 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunda, memur maaşlarına ilişkin olarak sadece katsayılar yer almakta. Ancak 2011 yılında sadece katsayılar üzerinden zam alınmayacak. 2010 yılı toplu görüşmelerinde varılan mutabakat gereğince ek ödeme, eş için aile yardımı ödeneği, sendikalı personel için toplu görüşme primi, çocuk yardımındaki sınırın kaldırılması gibi başka maaş kalemleri üzerinden de zam alınacak.

Belirlenen Miktarlar

MEMURA KÖTÜ HABER

Enflasyon farkından dolayı ek zam bekleyen memur ve emekliler hayal kırıklığına uğradı. Memurlar, TÜFE sıfır çıksa dahi yüzde 0.52 ek zam alacaklardı.

Ancak TÜFE’nin eksi 0.3 çıkması ile memurların alacağı ek zam da yüzde 0.21‘e geriledi.

Böylece ortalama 1500 lira alan bir memurun maaşı sadece 3.3 lira artacak
2010 yılı toplu görüşmeleri gereğince memur maaşlarına yapılacak zamlar şu şekilde olacaktır. bu kalemlerden sadece oransal zam oranı kesinleşmiştir.

MEMUR MAAŞ KALEMİ TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKATI TL OLARAK DEĞERİ DÜZENLEMENİN AŞAMASI
Yüzdelik zam Maaşlara ilk yarı yılda yüzde 4, ikinci yarı yılda 4 zam uygulanacaktır. Buradaki miktar her memura göre değişmektedir. 2011 yılı Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Dolaysıyla, bu düzenleme 15 Ocak’taki maaşlara yansıyacaktır.
Ek Ödeme 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi gereğinve verilen ek ödeme Ocak 2011’den itibaren 80 TL arttırılacaktır. 80 TL Bu konu 2008/14012 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılacak değişiklikle düzenlenecektir. Mutabakat Ocak ayı dediği için bu ay içerisinde BKK’nın yayınlanması beklenmektedir.
Eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği Yılın ilk yarısında 20 TL, ikinci yarısında 20 TL arttırılması ve ödemenin sözleşmeli personele de verilmesi 20+20
Şuan çalışmayan eş için bu miktar, 1500*0,061823=92,73 TL ödenmektedir.
657 sayılı kanundaçalışmayan eş için (1500*maaş katsayısı) üzerinden ödenme yapılmaktadır. Bu katsayıyı 3 katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Çocuk sınırı kaldırılıyor Şuan iki çocuk üzerinden verilmektedir. 0-72 ay için bu miktar iki katı ödenmektedir.
Tek çocuk için (250*0,061823=15,5) olarak verilen miktardaki 2 sınırı kalakacaktır.
Torba tasarıda, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, (Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez) kaldırılmaktadır.
Toplu görüşme primi Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi verilecektir. 3 ayda bir +% TL Torba tasarıda yer almaktadır.
Enflasyon farkı Maaşlara yapılan zam ile enflasyın arasında fark olması halinde, enflasyon farkı verilecektir. Bütçe Kanununun 21. maddesinin 3. fıkrasında hüküm yer almaktadır.
memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.