Memur-Sen Hükümetle Anlaştı

2010 yılı toplu görüşmeler yüzde 4+4 zam ile sonuçlandı. Hatırlayacağınız gibi toplu görüşme masasının toplu sözleşme masasına dönüştürülmesi istenmiş, bu istek yerine getirilmediği için KESK masayı terketmişti. Kamu Sen ve Memur Sen’in kaldığı masadan öngörüldüğü gibi yüzde 4’lük bir zam çıktı.

Çalışanlar ise bu durumdan memnun kalmadı. Toplu görüşme sonuçları haberin devamında verilmiştir.

Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu

1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL. artırılması,

3- Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,

4- Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,

5- Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile sözkonusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01/07/2011, ikinci altı ay içinse 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması,

üzerinde mutabakata varmışlardır.

Bu tutanak Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcilerince tanzim ve imza edilmiştir. Ankara, 29/08/2010.

Memur Sen Başkanı Gündoğdu, görüşme sonucunda memurlarla ilgili 54 madde üzerinde uzlaşı sağlandığını, “Yapılabilecek en ideal toplu görüşmeyi” yaptıklarını ifade etti.

Memurların taleplerini karşılamayan bu uzlaşma konusunda Memur Sen (Eğitim Bir Sen) üyelerinin ne gibi bir tepki göstereceği merak ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.