Müdür Rotasyon Puanı Hatalı Olanlar

Müdür rotasyonuna tabii olan müdürler tercihlerini yapmaya başladı. Büyük bir heyecanın ve tedirginliğin hakim olduğu tercih işlemlerinde bir çok müdür önünü görememenin sıkıntısı yaşıyor.

Diğer müdürlerin puanlarını ve tercihlerini öğrenmeye çalışan müdürler arasında hızlı bir telefon trafiği yaşanıyor. Tercihlerini yapan fakat tercih işlemlerinden sonra elektronik başvuru formunda puanlarının eksik ya da yanlış belirtildiğini gören müdürlerin puanlarını düzelttirmeleri için kullanabilecekleri dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

Müdürlerin Rotasyonu, tüm dava sonuçları için tıklayınız.

Dilekçe Örneği Kamudanhaber.com sitesinden alınmıştır.

VALİLİK MAKAMI’NA SUNULMAK ÜZERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Halen ……. İlçesi ……..İlköğretim Okulu/ Anadolu/ Lisesi  Müdürlüğünü yürütmekteyim. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 22. Maddesi hükümleri çerçevesinde  ………..Valiliği tarafından münhal ilan edilen kurumlara müracaatımı yapmış bulunmaktadır.

MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapmış olduğum müracaatta ……………olan branşım  gereği hakkımdaki kısıtlamalardan kaynaklanan telaş ile hizmet belgesi üzerinden yapılan  hesaplamalarda görev yaptığım kademelerle ilgili sehven  yapmış olduğum yanlışlığı fark etmem üzerine hizmet cetvelimdeki çalışma sürelerimin elektronik ortama sistem tarafıma kapandığı için düzeltmem mümkün olmamıştır ve bunu sonucunda değerlendirme puanlarım eksiktir.

Bu sebeple müracaatımın reddedilmemesi için ve elektronik ortamda hizmet cetvelime uygun olarak düzeltilerek; mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.

Ayrıca ilgili yönetmeliğin 22. Maddesinin amir hükmü zorunlu yer değiştirme işlemlerinin yönetmelik ekinde yer alan  “Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu ………….” şeklindedir. Burada herhangi bir şekilde elektronik ortamda yapılan müracaat sonucu görülen puanlamadan bahsedilmemektedir.

Bu nedenle söz konusu Ek-2 Yöneticilik değerlendirme formu üzerinden işlemlerin yürütülmesini, halen MEBBİS sisteminde elektronik değerlendirme formunda görülen eksik haliyle işlem yapıldığı takdirde mağduriyetimin doğacağının açık olduğunun bilinmesi hususunda gereğini arz ederim.

Tarih ……..

İsim ……….

İmza……….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.