Müdür Rotasyonları Durduruldu

Müdürlerin rotasyonu durduruldu. Müdürlerin zorunlu yer değiştirmeleri ikinci bir emre kadar durduruldu. MEB Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN imzasıyla bugün yayımlanan emirde Zorunlu Yerdeğiştirmelerin ikinci bir emre kadar tüm illerde askıya alınması talimatı verildi.

Bakan adına Necmettin Yalçın’ın Valiliklere gönderdiği, 03 Ağustos 2011 tarih ve 53953 sayılı, Yönetici Atama konulu yazıda;

“Bilindiği üzere, Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında beş yıllık çalışma süresini tamamlayan müdürlerin zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaları, ilgi yönetmeliğin 22. maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak halen anılan Yönetmeliğin yürütmesi durdurulan maddelerinin yanı sıra diğer bazı ilgili maddelerinde değişiklik yapılması ve yakın zamanda yayınlanacak olması nedeniyle; ikinci bir emre kadar bu kapsamda Valiliğinizce yürütülen iş ve işlemlerin durdurulmasını, makam onayından çıkmış bulunan atamaların da ilgililere tebliğ edilmemesini ve ayrılma işlemlerinin gerçekleştirilmemesini,

Rica ederim” denilmektedir.

Konula ilgili gelişmeleri yayımlamaya devam edeceğiz.


-memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.