Öğrenim Kredisi Borcu Olanlara Müjde

KYK’nın Resmi Açıklaması için tıklayınız.

Öğrenim kredisi borçlarına ait gecikme zamlarının büyük kısmı silinecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak, geçmişte enflasyon yüksek olduğu için 500 TL’lik kredileri 10 katına, 20 katına çıkanlar olduğunu söyledi. Albayrak, “Gecikme zamlarının büyük kısmı silinecek” dedi.

Albayrak düzenlemenin sadece gecikme zamlarına uygulanacağını, ana para ile ilgili herhangi bir kolaylığın söz konusu olmadığını belirtti.

“Öğrenim Kredisi Affında Son Durum” (12.02.2011) için tıklayınız.

Öğrenim Kredisi Faiz Affı (En Güncel Haber – 26.02.2011)

Öğrenim Kredisine Af Yok mu? (24.02.2011) tıklayınız.

Öğrenim Katkı Kredisi Affı (13.02.2011) tıklayınız.

BİR MEKTUP HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak, 7 yıl önce geri ödemeleri yapmayan kişilere tek tek mektup yazdıklarını anlatarak, “O mektupta biz dedik ki ‘Öğrenciyken devletten öğrenim kredi aldınız, mezun oldunuz. Şimdi kamu ya da özel bir şirkette çalışıyorsunuz. Öğrenim kredi borcunuzu ödeyiniz ki bir evladımıza daha burs imkanına sahip olsun.’ Vatandaşımıza teşekkür ediyorum, hakikaten ilgi duydular” dedi.

2010 yılında geri ödeme miktarının 600 milyon TL’yi geçtiğini belirten Albayrak, o mektuptan sonra gerçekleşen geri ödeme miktarının ise 2.5 milyar TL’yi geçtiğini kaydetti.

ANA PARAYA AF YOK

Açıklama aşağıdadır

Albayrak, üniversite hayatında kullandığı öğrenim ve katkı kredisi nedeniyle yüksek enflasyon nedeniyle mağdur olan bir kesimin de bulunduğunu dile getirdi.

Hasan Albayrak, “Mesela 500 TL kredi alıp, maalesef Amme Alacakları Yasası’na takılıp bir anda borçları 10 katına, 20 katına çıkanlar var, onlarla ilgili geçen sene bir düzenleme yaptık. Şimdi torba kanunda onlarla ilgili bir madde var. Gecikme zamlarının büyük kısmı silinecek. Onlar da rahatlayacak” diye konuştu.

Kanun nedeniyle aylık yüzde 12’lere çıkan gecikme faizlerinin uygulandığını belirten Albayrak, affın ana borcu kapsamadığını söyledi.

NE YAPILMALI?

Öğrenim ve katkı kredisi konusunda ilgili düzenlemeler henüz yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Bu yüzden katkı ve öğrenim kredi ödemesi olanların konuyu takip edip, ilgili düzenlemeler yasalaştıktan sonra,

– borçlara ait takip süreci başlatılmışsa ilgili vergi dairelerine,

– takip süresi başlamadıysa ödemelerle ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekecek.


Sitemizdeki; Torba Yasa, Öğrenim Kredisi Faiz Affı, Katkı Kredisi Affı, Faiz affı başvuru dilekçesi, EK:2/A ile ilgili tüm habere ulaşmak için tıklayınız.

38 thoughts on “Öğrenim Kredisi Borcu Olanlara Müjde

 1. arkadaşlar yazılarınızı okudumda admin sana sormak istiyorum ödemem gereken tarih eylül 10 ve bugune kadar hiç bi ödeme yapmadım durumum ne olur şimdi gidip nakıt ödenirse faizide ödemen zorundamıyım

  1. gerçekten işe giremeyenler için ana para ödemesi yeterli görülmeli, faiz çıkarılmamalı.

 2. arkadaşlar yazılarınızı okudum, ben bu sene üniversiteden yeni mezun oldum ve 4 senedir öğrenim kredisi almaktaydım. Ödeme planlarının eve nezaman gönderildiği konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkürler

 3. merhaba hocam,
  ben en son borcumu 2011 de 1000 TL ödedim geriye 2000 Tl borcum kaldı bu tutarı ödeyemdim. eve yazı gelmesinden çok korkuyorum evdekilerin haberi yok. bana bir fikir verebilirseniz çok sevinirim. ödemeyi ne zmana kadar yapmzsam sorun olurr?? rüyalarıma bile giriyor..

 4. ben dava açıyorum sizde açın;

  …………………… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  (Vergi mahkemesi ödeme emrini gönderen vergi dairesinin bağlı bulunduğu ilin mahkemesidir)

  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
  TALEPLİDİR

  DAVACI : (ad-soyad)
  (Adresiniz)

  DAVALI : ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğü

  DİLEKÇENİN KONUSU : Yürütmenin durdurulması talepli dava dilekçesidir

  DAVA KONUSU :
  Türü : Ödeme Emri
  Tebliğ Tarihi :
  Takip Numarası :
  Dönemi :
  Nevi : Katkı Gecikme Zammı Amme Alacağının Vadesi
  18,56 75,38 31/12/2001
  18,56 70,93 31/03/2002
  18,56 67,03 31/06/2002
  18,56 63,13 31/09/2002
  Toplam 74,24 276,47

  Nevi : Öğrenim Kredisi G. Zammı Amme Alacağının Vadesi
  72,02 292,51 31/12/2001
  72,02 275,22 31/03/2002
  72,02 260,10 31/06/2002
  36,01 122,49 31/09/2002
  Toplam 252,07 950,32
  (rakamlar örnektir, adınıza gönderilen tutarları yazınız)

  TC. KİMLİK NUMARASI :

  AÇIKLAMALAR : Vergi Dairesi tarafından adıma düzenlenen ödeme emri hukuka aykırı olarak düzenlendiğinden ve tahsili durumunda telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet verileceğinden dava açma zaruri yeti doğmuştur.

  SAVUNMAMIZ VE
  YASAL DAYANAKLARIMIZ :
  USUL YÖNÜNDEN :
  ESAS YÖNÜNDEN :
  Dava konusu ödeme emrinin içeriği amme alacağının tetkikinde Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 1997-1999 takvim yılında ……… Üniversitesi ………..bölümünde, eğitimi aldığım yıllarda kullanmış olduğum Öğrenim ve Katkı Kredisine ait borçların olduğu görülmektedir.
  Amme Alacağı; Tahsil Zaman Aşımına Uğramıştır.
  TC. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasından alınan sorgulamalarda; amme alacaklarından, Öğrenim Kredileri ve Katkı Kredilerinin tahakkuk vadelerinin 31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002 olduğu görülmektedir.
  Kurumun kendi internet sitesinde yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
  BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR:
  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI
  Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.
  …..
  Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,  muaccel olur.
  Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır” denilmektedir.
  351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16. ve 17. maddeleri aşağıda yer almaktadır; “…Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı
  Madde 16 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir…Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50’sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
               İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.
               Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.
  Taksitlerin zamanında ödenmemesi
  Madde 17 – Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir…” hükümleri yer almaktadır.
  Yukarıda görüldüğü üzere Öğrenim ve Katkı Kredisi borçları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) tarafından tahakkuka bağlanmakta ve vadesinde ödenmemesi halinde muaccel hale gelen tutarların 6183 sayılı Kanun gereği Vergi Dairesi veya Mal Müdürlükleri tarafından tahsil edileceği hususlarına yer verildiği görülmektedir.
  Yurtkur’un adıma söz konusu amme alacağını tahakkuk ettirdiği ve vadesinde tahsil edilemediği iddiası ile Vergi Dairesine tahsili için bildirimde bulunduğu görülmektedir. Özetle dava konusu amme alacağı 31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002 vadeli olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ (Tahakkuka bağlandığını gösterir belgeler ekte gönderilmiştir) ve belirtilen vadeleri takip eden takvim yılından itibaren TAHSİL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ başlamıştır. Zamanaşımı içerisinde kurumun tarafımdan ödeme yapılmasına dair her hangi bir bildirim, tebliğ veya tahsil yapmaması nedeniyle borç zamanaşımına uğramıştır.
  Dava Konusu Ödeme Ermininin Düzenlenmesi Hukuka Aykırıdır.
  6183 sayılı Kanunun 102 maddesinde; “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar…” hükmü yer almaktadır.
  TC. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü dava konusu amme alacağının tarhiyatına ilişkin tarafıma herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı gibi söz konusu amme alacaklarının ne zaman ve ne şekilde (taksit, peşin… vs) ödeneceği hakkında bilgim bulunmamaktadır. Tarafıma tebliğ edilen ödeme emrinin tetkikinde söz konusu amme alacağının adıma davacı idarece tahakkuk ettirildiği ve tahsiline gidildiği görülmektedir.
  Ayrıca dava konusu amme alacağının ödemesini yapabilmem için çeşitli tarihlerde çıkan Yasa ve Kanunlarla vatandaşların yararlandığı kolaylıklardan mahrum bırakıldığım (4811 Sayılı Kanun, 6111 sayılı Kanun…. vs) gibi idare bu alacağı (2006 ve 2007 yılları itibariyle tahsil zamanaşımlı amme alacağını) 2012 takvim yılında tahsili için adıma amme alacağıyla beraber “Gecikme Zammı” tahakkuk ettirerek tahsil yoluna gitmektedir. Bu da idarenin hukuka aykırı işlem tesis ettirdiğini göstermektedir.
  Dava Konusu Amme Alacağı Tahakkuka Bağlanmış Olup ve Tahsil Zamanaşımına Tabidir.
  Ödeme emrinin tetkikinde; Amme alacağına Gecikme Zammı uygulandığı görülmektedir. Bilindiği üzere, kural olarak amme alacağının vadesinden sonra tahakkuk verilinceye kadar olan süre için “Gecikme Faizi”, tahakkukun vadesinden ödeme tarihine kadar gecen süre için ise “Gecikme Zammı” hesaplanmaktadır. Dava konusu ödeme emrinin tetkikinde amme alacağının tahsili için gecikme zammı hesaplandığı (1086 vergi Kodlu) açıkça görülmektedir. Bu durum amme alacağının tahakkuk ettiği ve tahsil zamanaşımı için sürenin tahakkuk tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren başlandığı ödeme emrinde yer alan bilgiler ve ekli evraklardan somut olarak görülmektedir.

  Ayrıca 6183 sayılı Kanunun 103 maddesinde yer alan tahsil zamanaşımını kesen unsurlar dava konusu olayda bulunmamaktadır.
  Özetle; davalı, …….. Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, adıma gönderilen …… takip numaralı ödeme emrinin tetkikinde dava konusu amme alacağının tahakkuk vadeleri ve yukarıda yer alan kanun hükmü (6183 Sy Kanunun 102 md) dikkate alındığında 2001 tahakkuk vadeli borçların 31/12/2006 tarihinde ve 2002 tahakkuk vadeli borçların 31/12/2007 tarihinde tahsil zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Bu nedenle zaman aşımına uğrayan amme alacağının tahsili için tahsil zamanaşımının bitiminden itibaren 5 (beş) ve 6 (altı) yıl sonra düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlılık bulunmadığı gibi tahsili durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğurmaktadır.
  İdare Amme Alacağının Zamanaşımına Uğramadığını İspat Etmekle yükümlüdür.
  213 sayılı V.U.K. ’nun 3. maddesinin “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat “ başlığı altında ; “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
  Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.
  İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir” hükmü yer almaktadır.
  Dava konusu amme alacağının yukarıda belirtildiği üzere zamanaşımına uğramıştır. Dava dosyasına eklenecek bilgi ve belgelere cevap hakkım saklı kalmak üzere, amme alacağının tahsil zamanaşımına uğramadığına dair ispat edici somut bilgi/belge sunamadığı takdirde davanın kabulüne ve dayanaktan yoksun ödeme emrinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.
  İdare söz konusu ödeme emrine konu amme alacağının tahsili için tarafıma herhangi bir bildirimde bulunmamış ve ödeme için kanunda öngörülen süre verilmemiş.
  6183 sayılı Kanunun 37. maddesinde “Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.
  Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.
  Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür…” denilmektedir.
  Oysaki idare tarafından yukarıda yer alan kanun hükmü çerçevesinde adıma ödeme emri düzenlenmeden, amme alacağı hakkında bilgi verilmediği gibi kanunda yer alan süre de verilmemiştir. Bu durumda usulüne uygun düzenlenmeyen ödeme emrinin iptali gerekmektedir.
  Tahsili İstenilen Ödeme Emrinde Hesap Hatası Bulunmaktadır.
  Zamanaşımı hususunu haricinde ödeme emri ile istenilen amme alacağının tutarlarında hesaplama hatası bulunduğu görülmektedir.
  YÖK ve YKGM tarafından Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcunun Tespiti aşağıda yer alan hususlar dahilinde tespit edilmektedir; “…Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir.
  Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir…” denilmektedir. (Konu ile ilgili dökümler ekte gönderilmiştir)
  Yukarıda ilgili kurumun kullandırmış olduğu krediye ait TEFE tutarının kurumdan alınan toplam Kredi tutarlarının 3 (ÜÇ) katını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  Ödeme Emrinde tahsili istenilen tutarlara gelince;
  – Katkı Hesaplanan Gecikme Zammı – Olması Gereken Maksimum TEFE tutarı
  18,56 75,38 55,68
  18,56 70,93 55,68
  18,56 67,03 55,68
  18,56 63,13 55,68
  Toplam 74,24 276,47 222,72

  – Öğrenim Kredisi – Hesaplanan Gecikme Zammı – Olması Gereken Maksimum TEFE tutarı 72,02 292,51 216,06
  72,02 275,22 216,06
  72,02 260,10 216,06
  36,01 122,49 108,03
  Toplam 252,07 950,32 756,21
  Yukarıda yer alan hesaplamalardan Ödeme emri ile istenilen tutarlarda “Hesap Hatası” bulunduğu açıkça görülmektedir.
  Dava konusu ödeme emrinin dayanağı tahakkukun düzenlenmesinden tahsiline kadar tüm safhalarda hata (tahakkukun vadesi, tutarlar, hesap hatası…vs) bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ödeme emrinin düzenlenmesinin hukuka uyarlılığı bulunmayan idari bir işlem olması nedeniyle davanın kabulüne ve ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
  Dava Konusu Ödeme Emri Hakkında Benzer Yargı Kararları Mevcuttur.
  Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/04/1984 tarih E:1980/5413, K:1982/2752 sayılı kararında özetle; “… 6183 sayılı Kanunun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrayacağının hükme bağlandığı, mezkur maddedeki zaman aşımının tahakkuk zam aşımı olmayıp, tahsil zaman aşımı olduğu, bu safhada tahakkuk zaman aşımı incelenmeyeceğinden 1977 yılına ait amme alacağının vadesinin rastladığı yılı takip eden 1978 takvim yılından itibaren en geç 31/12/1982 tarihine kadar ödeme emri tebliğ edilmesi gerektiği, bu tarihten sonra tebliğ olunması halinde amme alacağının tahsil zamanaşımına uğrayacağı…” denilmektedir.
  Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/04/1989 tarih E:1986/652, K:1986/1306 sayılı kararında; “… Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 102.maddesinde, amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde takip edilmezse zamanaşımına uğrayacağı hükme bağlanmış, aynı Kanunun 103.maddesinde de, sayılan hallerin vukuunda zamanaşımının kesileceği, başka bir anlatımla maddede yazılı işlemlerin birinin yapılmış olması halinde evvelce işlemin buluna süreler nazara alınmadan o tarihten itibaren yeni bir 5 yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlayacağı kabul edilmiş, 104.maddesinde de, borçlunun yabancı memlekette bulunması, iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımının işlemeyeceği, zamanaşımının işlememe sebeplerinin ortadan kalktığı günün bitmesinden itibaren başlayacağı ve sürenin durmasından önce başlamış olan sürenin devam edeceği öngörülmüş bulunmaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden, kefilden ödeme emri ile istenen uyuşmazlık konusu amme alacağının vadesinin 13.8.1962 günü olduğu anlaşılmış olup yukarıda sözü edilen hükümler uyarınca amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden temyiz yılı esas alınarak tahsil zamanaşımı süresi içinde zamanaşımını kesen veya durduran bir işlemin cereyan edip etmediği, etmiş ise 5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alındığında uyuşmazlık konusu amme alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususları da araştırıldıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere temyiz talebinin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi…” denilmektedir.
  Ayrıca Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/04/1989 tarih E:1989/1950, K:1989/1375 sayılı kararının da Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/04/1984 tarih E:1980/5413, K:1982/2752 sayılı kararında yer alan aynı hükümlere yer verildiği görülmektedir.
  Yukarıda yer alan Mevzuat, Kanun ve Yargı kararları dikkate alındığında İdarece tarafıma tanzim ve tebliğ edilen ödeme emrinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın kabulüne ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
  Dava konusu ödeme emrinin içeriği borçların tahsili halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara imkân verileceği ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle söz konusu davanın 2577 sayılı İYUK’un 27. maddesi gereği “Yürütmenin Durdurulmasına” karar verilmesi gerekmektedir.

  SONUÇ VE İSTEM : Arz olunan sebeplere ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek hususlara istinaden; davanın kabulü ile tüm yargılama giderlerinin davalı tarafa tahmiline, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

  ………………………..

  Ekleri :
  Ödeme Emri
  Tebliğ alındısı
  Danıştay karar örnekleri YÖK ve YKGM’den alınan sorgulama dökümleri

  1. sinan kardaş mahkeme sonucu ne oldu. bende mahkemeye verdim .haber verirseniz sevinirim. sizin dilekçe örneğini önce görmedim .eğer kazandıysanız davayı hemen emsal göstereyim. ben üstelik kredi parasınıda yatırdım zamanında ama belgeleri yırtıp attık şimdide ödenmedi gözüküyor elimizdede ödediğimize dair belge yok bakalım ne olacak .haber verirseniz sevinirim.

 5. sayın hocam benim bu ayın sonunda öğrenimin ilk taksitii 570 milyonn. maddi durumdann ertelemek zorunda kalacam. bana maksimum ne kadarr gecikme zammamıı gelir. bana mutlakaa haber verin

 6. eşimin öğrenim kredisinin faizi anaparayı ikiye katlamış durumda. herhangi bir tebligat veya ödeme planı eline ulaşmadığından borcunu takip etmemiş. 3.200 tl olan borç 7.700 tl ye çıkmış. yasa hakkında bir bilgi bulamadım. resmi gazetede yayınlandı mı? ne tarz bir işlem yapmamız gerekli. saygılarımla.

 7. Merhaba…! Ben 2009 ekim ayında ödemem gereken öğrenim kredisi geri ödemesini 1 yıllığına erteletip 2010 yılı ekim ayında 3 ayda bir(eski sistem) ile düzenli olarak ödemeye başladım.Ancak o 1 senelik erteletme sonucunda yaklaşık 2bin tllik bir faiz söz konusu oldu.Ödemelerim hala düzenli olarak devam etmekte en son ocak ayı başında öğrenim kredilerinin öğrenim süresi ile geri ödemesi kanunu çıktığı için kredi yurtlar kurumu otomatik olarak 5 seneye böldü.Yasanın çıkması ile beraber kredi yurtlar kurumuna başvuruda bulundum ancak bana ödenmemiş borçlara dair bi yasa olduğu vb bir red cevabı.Benim sormak istediğim gerek bu 1 senelik erteletmeden doğan faizin silinmesi gerekse de 36aylık (18+2ayda bir) taksitlendirmeden yararlananmam gerekmiyor mu?İlginize şimdiden teşekkür ederim

 8. sayın ferhat bey ; Ben 2011 şubat ayında faizli olarak katkı kredimi ödedim. Şimdi bu ödediğim faizi nasıl geri alabilirim..tşkr.

 9. merhaba, acaba 12 veya 18 taksite bölme konusunda taksit ödemelerinde farklılık olacak mı. yani vade farkı uygulaması olacakmı. Yoksa direk anaparayı 12 veya 18 e mi bölecekler. Teşekkürler

  1. Sayın Serap, ana para ne kadar fazla sayıda takside bölünürse o kadar fazla faiz hesaplanacaktır. Yani az taksit = az faiz diyebilirim.

 10. tebliğ bana ankara veraset ve harçlar vd den gonderilmiş ama ben şu anda ankarada değilim bulunduğum yerdeki v.dairesine başvurabilirmiyim yoksa ankaraya gidip başvurmam mı gerekiyor

  1. Vergi dairesine yapılacak başvurularda tebligatın gönderildiği vergi dairesine başvuru yapmak esastır. İlgili dilekçeyi doldurarak iadeli taahhütlü olarak sözkonusu vergi dairenize gönderebilirsiniz. Fakat yaşanabilecek aksaklıkları önlemek adına eğer gidebiliyorsanız şahsen başvuru yapmanızı öneririz.

 11. öğrenim kredisine 110 tl ve katkı kredisinden sadece 20 tl anapara borcom olduğunu öğrendim.120 tl nin altındaki borçlar siliniyormuş ama benim toplamda 130 tl borcum var bu borçlar ayrı ayrı değerlendirilerek borcum siinecek mi acaba ne yapmalıyım?şimdiden çok teşekkür ederim ilginize…

 12. ıyı gunler.yenı yapılandırma cıktımı acaba ogrenebılırmyım?? gıdıp taksıtlendırme slemı yapabılırmıyız,bılgınız varmı???

 13. öğrenim kredi borcumu taksitlendirmiştim fakat 10.taksitimi geciktirmiştim 11.taksidimde 2 taksidimi birden yatırmıştım fakat geç yatırdığım için taksitlendirmem iptal oldu ve vergidairesinden tahsilatı yapılacaktır diyor acaba bu aftan yararlanabilirmiyim bu olay 16.10.2010 tarihinde oldu.bilgi veren olursa sevinirim..cevap sevgili admin yine taksitlerimi ödemeye devammı edeyim yoksa yasayımı bekliyeyim

  1. Adı geçen vergi dairesine başvurmalısınız. Yönlendirmeye göre eski yapılandırmanızdan da yararlanabilirsiniz.

 14. iyi geceler benim 2008 de geri ödemem için tebliğat geldi ben farklı sehirde bulunuyorum burda bulunan vergi dairesine basvuruda bulunabilir miyim…..

  1. Başvuruların tebligatı yapan vergi dairesine yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yine de en son gelişmeler için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine başvurmanızı öneriyoruz.

 15. yorumları okudum aynı dert bende de var 2 mart 2011 de bana da tebli geldi icradan 5 aydır ödeyenedim kredi borcumuu yasanın belli olmasını bekleyim mi yoksa yatırmaya başlayım mıı borcuuu bilemedim birde aylık taksıtleri ağır geliyor yapılandırmada olmadı taksitleri kuçültüp uzun vadede odeyebiliyozmuuu. teşekkürlerrr

  1. 2’şer aylık dilimlerle 3 yıla yayabilirsiniz. Tebligatın geldiği vergi dairesine başvurunuz.

 16. kredi ve ögrenım kredsi tebligatı (21,02,2011)tarihinde elime ulastı.şimdi ne yapmalıyım cvplarsanız teşekürler

  1. Sayın Ferhat, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekleyiniz. Yasa yayımlandıktan sonra 2 ay içerisinde vergi dairenize “yasadan yararlanarak borcumu ödemek istiyorum” diyerek başvurunuz.

   1. Ferhat bey ben 2004 de mezun oldum.benim geri ödemelerim bulunduğum ilçenin vergi dairesinde görünüyor.Ben şuan başka bir şehirde yaşıyorum.nereye başvurmam gerekiyor.

    1. Aynı ildeki vergi dairesinin de ilçedeki bilgilere sahip olması gerekiyor. Başvurularla ilgili esaslar açıklanacaktır.

 17. benim borç takip sürecim başlatılmış (15 02 2011 tarihinde elime ulaştı)şimdi benim ne yapmam lazım .affın çıkmasını beklersem icra takibi başlatılacak vs

  1. Sayın Gülhan, haciz (icra) sürecinin yasa yayımlanmadan önce başlayacağını sanmıyorum. Vergi daireleri de ilgiyle yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyor. İcra durumundaki işlemlerin vergi dairelerinde beklemede olduğu konusunda duyumlarımız bulunmaktadır.

   1. 21 şubat 2011s itibarıyla bana da borç takibi belgesi geldi ve 7 gün içerisinde ödeyin denmekte. Bu yasa tamamıyla yürürlüğe girmediğine göre bizim ne işimize yarayacak. 7 gün vermişler bu kadar kısa sürede kim ödeyebilir ki? Bence kimse bu aftan yararlanmasın diye herkese şimididen tebligat göndermeye başlamışlar

    1. Sayın Semra, haciz işlemi 7 gün içerisinde başlamayacaktır. Vergi daireleri de işlem yapmak için konuyla ilgili gelişmeleri beklemekte. Fakat en kısa sürede vergi dairenize -tebligatta da istendiği gibi- mal bildiriminde bulunabilirsiniz.

 18. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldıktan sonra, açıklamayı sitemizde de bulabilirsiniz.

 19. lütfen resmi gazetede yayımlandığı ve bu kanun yasalaştığı zaman bana haber verirmisiniz .teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.