Öğrenim Özrü Ne Olacak?

Öğrenim Özründen Mağdur Olacak Öğretmenlerimizin Sayısı Ne Kadar?

İstanbul Milletvekili Dr. Celal Dinçer Milli Eğitim Bakanının cevaplaması isteğiyle Öğrenim Özründen Mağdur Olacak Öğretmenlerimizin Sayısı Ne Kadar olduğunu sordu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’ in yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.16.08.2012

Dr. Celal DİNÇER
İstanbul Milletvekili

Öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği hakkının Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan “Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu”nda yer almaması yüzünden, öğretmenlerin kariyer yapmalarının önü kesilmekte ve öğretmenlerin sadece görev yaptıkları ilde “bulunması halinde” yüksek lisans ve doktora yapmaları hakkı engellenmektedir.

Bu nedenle;

1. Bu uygulama yüzünden mağdur olacak kaç tane öğretmenimiz vardır? Bu mağduriyetleri gidermek adına herhangi bir çalışma yapılması Bakanlığınızın gündeminde midir?

2. Anayasal bir hak olan “eğitim hakkı engellenemez” maddesine atfen, kendilerini geliştirmek ve niteliklerini arttırmak için yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğretmenlerimizin bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? -kamuajans

1 thought on “Öğrenim Özrü Ne Olacak?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.