Okul Sütü Programı Uygulama Rehberi

Okul sütü programı uygulama rehberi yayımlandı. Rehberde; Okul Sütü Programı kapsamında alımı yapılacak UHT 200 ml ambalajlı sütlerin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliğinin sağlaması amaçlanmakta.

Okul sütü programı uygulama rehberi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Rehberde, İl Okul Sütü Komisyonu‘nun ve Okul Kabul Komisyonu‘nun yapacağı işler de detaylı olarak anlatılmakta.

Okul sütü programı sırasında sorunlarla karşılaşmamak için öğretmenlerin yapması gerekenler de yine rehberde yer almakta.

Okul sütü programı uygulama rehberini indirmek için tıklayınız.

Okul Sütü Rehberi

Okul Müdürlükleri’nin yapacağı iş ve işlemler;

1. Okul Kabul Komisyonunu oluşturmak,
2. Program kapsamında hazırlanan afişlerin, öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılmasını ve program süresince asılı kalmasını sağlamak,
3. Öğretmen ve öğrencilere Program konusunda eğitim verilmesini, hazırlanan eğitim materyallerinin öğrencilere sunulmasını sağlamak,
4. Program hakkında velilere bilgilendirme yapılmasını, dağıtım öncesinde okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek- 3) veliler tarafından, eğitim öğretim
yılının birinci döneminin son iki haftası içerisinde doldurulmasını sağlamak,
5. Okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek:3) dağıtılacak sütten yararlanmak isteyen veya istemeyen tüm öğrenciler için e- okul sistemine girilmesini ve velileri tarafından süt içilmesine izin verilmeyen öğrencileri; il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesini ve bu öğrencilerin program dışında tutulmasını sağlamak,
6. Herhangi bir öğrencide süt içimi sonrası bulantı kusma ishal gibi rahatsızlıkların gelişmesi durumunda öğrencinin okul idaresi tarafından en yakın sağlık kuruluşuna intikalinin sağlanması, velisinin bilgilendirilmesi ve sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) gününde doldurulmasını sağlamak
7. Okul sütü dağıtımı izin formu (Ek- 3) ile Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) bilgilerini gününde e-Okul sistemine kaydetmek,
8. Okulda süt içim zamanını belirlemek, öğretmen nezaretinde içilmesini sağlamak,
9. Programın uygulamasında karşılaşılan teslim, ulaşım, ürün niteliği ile ilgili vb. diğer sorunların İl Okul Sütü Komisyonuna iletilmesini sağlamak,
10.Öğretmenlerin; programla ilgili eğitim sunumlarının, sık sorulan soruların ve diğer konuların içinde yer alacağı www.okulsutu.com web sayfasına yönlendirerek yararlanmalarını sağlamak,
11.Teknik Şartnameye uygun olarak okul sütünün muhafazası ve depolanması için güvenli, serin, kuru ve güneş almayan yer temin edilmesini sağlamak; programın kış aylarına tekabül etmesi nedeniyle donmadan korunacak tedbirleri almak,
12.İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin aylık olarak düzenleyecekleri mal muayene ve kabul komisyonu raporuna esas teşkil edecek okul icmalini (Ek -5) İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine her ayın ilk iş günü göndermektir.

Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler;

1. Öğrencileri süt hakkında bilgilendirmek,
2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak,
3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,
4. Ambalajlarla ilgili teknik şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek,
5. Veliler tarafından doldurulan Okul sütü dağıtımı izin formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek,
6. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-Okul sistemine kaydetmek,
7. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve ders boyunca içmelerini sağlamak, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütleri içirmemek,
8. Kampanya boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirmek, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlamak.

1 thought on “Okul Sütü Programı Uygulama Rehberi

  1. sınıfta süt içmeyen çocuğa süt verimiyor .EVE vermiyorlar bırakın çocuk sütünü nerde içerse içsin .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.