OKULLAR AÇILIRKEN SORUNLAR VE PARADİGMA GEREKSİNİMİ

OKULLAR AÇILIRKEN SORUNLAR VE PARADİGMA GEREKSİNİMİ
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi)

İlköğretim ve ortaöğretim okulları yine açıldı. 15 milyon öğrenci yaklaşık 600 bin öğretmenle öğretim yılına başladı. Nüfusumuz yaklaşık 72 milyon ve öğrenci sayımız 18 Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla.
Nüfus oranıyla olanaklarımız ise biraz ters orantılı. Tek başına ikili öğretim bile fiziki altyapının yetersiz olduğunu gösteriyor. Donanımlar bazen eksik, bazen atıl. En ücra köşede bile göstermelik bir bilgisayar olmasına rağmen öğrencilerin yarısından fazlası bilgisayarı görmeden dersini aldığını belirtiyor.