Ortaokullardaki Kurula Sınıf Öğretmeni

Abdullah Damar / Eğitimci-Yazar – Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 Eğitim Kanununu çıkardıktan sonra, bu kanuna bağlı olarak birçok yönetmelik ve yönergede değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerden en önemlisi MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliktir. Çünkü daha önce ilköğretim kurumları 8 yıllık kesintisiz eğitim verirken, yeni yasa ile ilkokul ve ortaokul/imam-hatip ortaokulu olarak ikiye ayrılmış, her bir okul bağımsız müdürlük olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle ilköğretim kurumları yönetmeliğinde köklü değişiklik yapılması gerekirken, hatta ilköğretim kurumlarının ikiye ayrılması gibi, ilköğretim kurumları yönetmeliği de ikiye ayrılıp, “İlkokullar” ve “Ortaokullar” yönetmelikleri olarak ayrı ayrı düzenlenmeliydi.

Bakanlık tarafından bu düzenleme yapılmayıp, alelacele yürürlükte olan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin üzerinde kısmi değişiklikler yapılarak durum kurtarılmaya çalışılmıştır. Bu durum da yönetmelikte kimi hataların yapılmasına, kimi konuların unutulmasına ve kimi eksikliklere neden olmuştur.

Eksiklik ve yönetmelikte olması gerekenleri başka yazılara bırakarak, hatalı olarak düzenlenen ya da unutulan bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu.

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Kurullar ve Görevleri” başlıklı bölümünde yer alan ve yönetmeliğin 112-113-114 ve 115.maddeleriyle düzenlenen “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”; 112.maddeye göre, “Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu oluşturulur.”

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu kurul sadece ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur.

Ancak ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulabilen bu kurula, bir sonraki madde olan 113.maddede, “Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur.” denilerek, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden de üye seçilmesi istenmektedir.

Daha da ileri gidilerek, 133.maddenin son fıkrasında “İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulabilir.” denilmektedir.

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4.maddesinin, r bendine bakıldığında, “Sınıf öğretmeni, alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni, tanımlamaktadır.

Bu durumda, yönetmelik ortaokullarda ve imam-hatip ortaokullarında görev yapmayan ve hatta alanı itibariyle ders okutması mümkün olmayan sınıf öğretmenlerini, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulan bir kurula asil ve yedek üye olarak seçilmesini istemektedir.

Şimdi sorun şudur;

Yönetmelik, yeni yasaya göre düzenlenirken, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun sadece ortaokul ve imam-hatip okullarında kurulması hüküm altına alınmışken, kurulun yapısına dokunulmayarak, eskiden olduğu gibi sınıf öğretmenlerinin kurula üye ve yedek üye olarak seçilmesi bilerek mi, yoksa unutulduğu için mi aynı şekilde bırakılmıştır?

Üstelik ikili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulabilir, denilerek de, hata devam etmiş ve ikili eğitim yapan ortaokullarda neden iki tane Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu kurulması gerektiği sorusu havada bırakılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, acilen bu durumu düzeltmeli ve mevzuatı düzenlerken daha dikkatli davranmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.