Oyuna Gelmemeli

Gün içerisinde bazı internet sitelerinde “uzlaştırma kurulu” kararlarıyla ilgili ve kamu çalışanlarını etkilemeye yönelik haberler yayımlandı. Kurul %6 ve %6,5‘lik zam öngörüyormuş. Haberlerde “uzlaştırma kurulu“nun yararlarından bahsediliyor ve “yeni Anayasa“nın getireceği sözde “toplu sözleşme” hakkıyla ilgili maddeye gönderme yapılıyor.

Peki amaç ve gerçek olan ne?

İlgili haberde Uzlaştırma Kurulu’nun Kamu Sen’in yaptığı başvuruyu değerlendirdiğinden bahsedilmekteydi. Bilindiği gibi KESK masadan çekilmiş, Kamu Sen ise kararlara itiraz ederek Uzlaştırma Kurulu’na başvurmuştu.

Uzlaştırma Kurulu yaptığı değerlendirme sonucu %4 + %4 olarak belirlenen zam oranının aslında %6 + %6,5 olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İlgili haberde “Uzlaştırma Kurulu’nun” zam önerisinin Hükümet tarafından kabul edilmeyeceği, mevcut düzenlemede “Uzlaştırma Kurulu”nun kararlarının Hükümet tarafında bağlayıcılığı olmadığı belirtilmekte.

Haberde “REFERANDUM SONRASI” başlığı altında yapılan değerlendirmede ise “Anayasada yapılan düzenleme gereğince Uzlaştırma Kurulu, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna dönüştürülecek ve Kurul kararları bağlayıcı hale getirilmektedir. Dolayısıyla referandumdan Evet çıkması halinde, 2011 yılındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde, Kuruldan çıkacak kararlar toplu sözleşme hükmü yerine geçecek ve bağlayıcı olacaktır. Referandumdan Hayır çıkması halinde, bağlayıcılığı olmayan toplu görüşmelere devam edilecektir.” denmiştir.

Bu bölümde açıkça referandumda “Evet” yönünde oy kullanılması ve “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu” ile ilgili maddelerin hayata geçirilmesi talebinde bulunulmuş, kamu çalışanları olumsuz yönde etkilenmeye çalışılmıştır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun hükümet etkisinde, ne şekilde oluşturulacağı bellidir. Yeni Anayasa taslağına göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararları toplu sözleşme hükmünde ve kesindir. Yani sendikalar ve hükümet anlaşamadığı zaman konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidecek ve kurulun vereceği karar kesin olacak, karara itiraz edilecek bir merci olmayacaktır.

Hükümet eliyle oluşturulacak kurulun ne yönde karar alacağı da bellidir.

İlgili haberden de görüleceği üzere ortada büyük bir aldatmaca vardır. Bu sene verilenden yüksek bir zammı öngören Uzlaştırma Kurulu, Yeni Anayasa’nın onaylanmasından sonra özüne dönecek ve Hükümet’ten aldığı bilgi yönünde yine hükümetin öngördüğü zam oranlarını çalışanlara yeterli görecektir.

Hükümet Yeni Anayasa ile her ne kadar “Toplu Sözleşme” hakkı getirdiğini savunsa da böyle bir toplu sözleşme şekli bulunmamaktadır.

Kamu çalışanlarının oyunu görmeleri ve bu yönde yayımlanan haberlere, konuyu incelemeden rağbet göstermemeleri gerekmektedir.

1 thought on “Oyuna Gelmemeli

  1. Açıkçası Anayasa değişiklik paketinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ile ilgili kanunda şöyle diyor:

    “…Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.” [Değişiklik Paketindeki 6. Madde]

    Burdan da anlaşılacağı üzere mecliste %65’lik bir güce sahip olan iktidar partisi dilediği gibi bir kurul oluşturabilme gücüne sahip. Referandumdan EVET çıkarsa inşaAllah kanunla bu kurula özerklik verilir ve üyeleri ve çalışma usulü sadece iktidar tarafından değil meclisteki bütün partilerin eşit ve adil katkısıyla seçilir ve belirlenir. Aksi takdirde bu kurulun olması veya olmamasının bir anlamı var mı bilmiyorum?

    Yukardaki yazıda da söylenildiği gibi toplu Sözleşme görüşmeleri yürütülürken anlaşma sağlanamaz ve Hakem Kuruluna gidilirse “sözleşme”den ziyade bir dayatma söz konusu olabilir. Zira sözleşme diyorsak karşılıklı rıza aranması gerekir ama kararları kesin olan bir kurulun vereceği kararlarda da anlaşılamazsa verdiği kararı kabullenmekten başka bir çare kalmıyor.

    Saygılar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.