Özür Durumu Yer Değiştirme Kılavuzu

“Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.” 01.11.2010 ve 09.11.2010 tarihlerinde başvurusu alınacak sağlık durumu ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelerle ilgili “öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu” yayımlandı.

Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu ve öğretmenlerin özür durumu yer değiştirmeleriyle ilgili genel şartlar haberi devamında verilmiştir.


Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

2. GENEL HÜKÜMLER

Öğretmenler; sağlık, eş, öğrenim durumu özürleri ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.

İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış ya da 31 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla kaldırılacak olması şartı aranacaktır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 ve 15’inci maddesinde belirtilen açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ile açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları ilde 31 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.

Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. İl içi ve iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç iptal istekleri dikkate alınmayacaktır.

Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hâllere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve istemeleri halinde eşlerin yer değişikliği başvurusu birlikte alınacak ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Öğretmenleri eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâhaltına alınanların, asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlaması, askerlik hizmetini borçlanması ve geriye dönük son iki yılda 31 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla 360 günlük/12 aylık sigorta süresini tamamlaması halinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunan öğretmenler, eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

Her ikisi öğretmen olan eşlerden isteğe bağlı yer değiştirme döneminde, yer değiştirme şartlarını taşıdıkları halde başvurmayan eş ile farklı illeri tercih ederek yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

2010 yılı Temmuz ayında alan değişikliği yapılan öğretmenler sonradan oluşan özürleri hariç özür durumundan 31.12.2010 tarihine kadar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

Öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

Haziran/Temmuz 2010’da kadrolu/sözleşmeli öğretmenliğe atanan/görevlendirilenlerin eşleri, eşine ait atama kararnamesi/görevlendirme onayı ile eşinin atandığı/görevlendirildiği yere gerekli diğer şartları taşıması kaydıyla özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar ile TSK mensubu personelinden ataması olup da henüz göreve başlamamış olanların öğretmen olan eşleri, eşine ait atama kararnamesi/emri/onay örneği ile eşinin atandığı yere gerekli diğer şartları taşıması kaydıyla özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Alanlar bazında tercih edilebilecek eğitim kurumları, 26/07/2010 tarihinden itibaren elektronik başvuru ekranlarında, listesi ise http://personel.meb.gov.tr adresinde görülebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.