Sene Başı Mesleki Çalışma Konuları

2010 2011 sene başı mesleki çalışma konuları… Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 1 Eylül tarihinden derslerin başladığı tarihe kadar yapmaları gereken mesleki çalışmalarla ilgili yazı yayımladı.

Yayımlanan yazıda mesleki çalışmaların uygulanma esasları ve 2010-2011 eğitim öğretim yılı, sene başı mesleki çalışma konularına yer verildi.

“2010 Sene Başı Mesleki Çalışma Örnekleri için tıklayınız. – Serbest Etkinlikler Mesleki Çalışmaları için tıklayınız.”

Sene başı mesleki çalışma konuları haberin devamında verilmiştir.

Mesleki Çalışmaların Planlanmasında Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

Mesleki çalışmalar sırasında İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 98. maddesinde belirtilen konuların yanı sıra aşağıdaki konulara da yer verilecektir:

• Serbest Etkinlikler Dersi
Sınıf öğretmenleri tarafından “serbest etkinlikler” dersi için çeşitli etkinlik örneklerinin
hazırlanması ve zümre öğretmenler kurulu ile paylaşımı.

• İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi’ndeki Değişiklikler

Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) dersleri ile ders saati artan beden eğitimi dersini okutacak öğretmenlerin 2010-2011 yılına ilişkin yıllık plan çalışmalarını hazırlarken derslerde ele alınacak kazanımlara ve etkinliklere ilişkin çalışmaları zümre öğretmenleriyle birlikte yapması.

• Okul-Veli İşbirliği
Eğitimin kalitesini artırmak için velilerin okula ve öğrencilerin eğitimine daha çok ilgi
göstermesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması.

• Ölçme Değerlendirme
Öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme ile özellikle performans görevi ve projelere yönelik mevcut mevzuatın incelenmesi ve örnek performans görevi veya proje yönergesi ile değerlendirme ölçeğinin öğretmenler tarafından hazırlanması.

• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
DynEd uygulamaları için bilgisayar ve İngilizce öğretmenlerinin işbirliği yaparak okuldaki bilgisayarlarda sistem kurulumunu tamamlaması ve öğrencilerin mevcut durumlarının incelenerek uygulamanın 2010-2011 yılında daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli önlemlerin alınması.

• Araştırma Konuları
Tüm branş ve sınıf öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen konulardan biri veya birkaçının seçilerek araştırma yapılması ve araştırma sonuçlarının öğretmenler kurulunda paylaşılması.

> Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları mesleki çalışma indir.
>
Eğitime erişim ve devamın izlenmesi mesleki çalışma indir.
> İlköğretim Kurumları Standartları mesleki çalışma indir.

Sene Başı Mesleki Çalışmalarla ilgili 17/08/2010 tarih ve 13845 sayılı yazı aşağıda verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.