Sözleşmeli Öğretmene Yolluk

Sözleşmeli öğretmene yolluk verilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı bu soruya “Danıştay 5’inci Dairesinin 2010/1683 esas sayılı kararı üzerine Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli personele sürekli göreve ilişkin harcırah ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.” şeklinde yanıt vermektedir.

657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bir öğretmenin Van ilinden Bursa iline eş durumu özrü ile yer değiştirmesinin ardından talep ettiği harcırahın ödenmemesi üzerine açtığı idari davada iptal kararı verilmiştir.

Dava sonucunda, görev yeri değişen sözleşmeli personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerektiği ve bunun aksi yönünde bir düzenlemenin sözleşme metinlerinde yer alamayacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve özür durumu tayini ile görev yeri değişikliği yapan personelin yolluk alabilmesi için öncelikle kurumuna yolluk talebini ileten bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Başvurusu reddedilen sözleşmeli öğretmenin red kararına dava açma hakkı doğacaktır. Red cevabının ardından yasal süre de gözetilerek idare mahkemelerinde dava açılabilir.

Sözleşmeli öğretmen özür durumu yolluk talep dilekçesi aşağıda verilmiştir.

……………….. Müdürlüğü’ne

………….. tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilen ve tarafıma ait Sözleşmeli Özür gurubu yer değiştirme işlemine göre okulunuza atanmış bulunuyorum.

Yer değiştirme öncesi ……….. İli, ……….. ilçesi ………….. Okulu’nda görev yapmaktaydım. Görev yerimin değişmesi nedeniyle taşınma ve ulaşım giderlerime karşılık tarafıma yolluk ücreti tahakkuk ettirilmesi için gereğini arz ederim.

Adres:

TarihAd-soyad
İmza

Ek: Atama Kararnamem

——————

Sözleşmeli Öğretmen Yolluk Dava Örneği yazının devamında verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.