Tekke, Zaviye ve Medreseler Geri Gelebilir

Yeni Anayasa yapma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların mevcut durumuna göre tekke, zaviye ve medreselerin açılmasına imkan verebilecek değişiklikler gündemde.

Mevcut Anayasa’nın “çeşitli hükümler” başlığı altında “İnkılap kanunlarının korunması” maddesi yer almakta. Fakat yeni Anayasa’da bu maddelere yer verilmeyeceği belirtilmekte.

Bu maddelerin anayasada yer almaması sebebiyle tekke, zaviye ve medrese açılmasının önünde hukuki bir engel kalmayacak.

Ayrıca Tevhid-i Tedrisat Kanunu da kapsam dışında kalabilecek. Tevhid-i Tedrisat Kanunu tekke ve zaviyelerin kapatılması; Arap harflerinin kaldırılıp Harf Devrimi’nin yapılması gibi diğer bazı Atatürk devrimlerinin gerçekleşmesi için de altyapıyı oluşturan bir kanundu.

Koruma Altındaki 8 Devrim Kanunu Neler?

“İnkılap kanunlarının korunması” başlıklı madde, devrim kanunlarını anayasal koruma altına alıyor. 1924 ila 1934 yılları arasında çıkarılan Devrim Kanunları hakkında anayasaya aykırılık iddia edilemiyor.

İşte o kanunlar:

*Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924)

*Şapka İktisasi Kanunu (1925)

*Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takim unvanların men ve ilgasına dair kanun (1925)

*Türk Kanunu Medenisi’yle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110’uncu maddesi hükmü (1926)

*Beynelmilel erkamin kabülü hakkında kanun (1928)

*Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun (1928)

*Efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılması hakkında kanun (1934)

*Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun (1934)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.