Toplu Görüşmeden Bile Daha Geri

KESK, Mecliste görüşülmeye devam eden 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunda değişiklik yapan tasarıyı yurdun dört bir yanında protesto etti. Çeşitli illerde yapılan eylemlerde, tasarının sendikaların görüşleri dikkate alınmadan Meclise sevkedildiği ve bu nedenle geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, tasarıda toplusözleşme hakkının göstermelik olduğunu belirterek, “Sendikalar heyetinde yandaş konfederasyonun, hakem kurulunda hükümetin atadıklarının çoğunlukta olması garanti alınmış. Tasarı, özgürlüklerden yoksun, tamamen yasakçı bir zihniyete sahip.

Tasarı kamu çalışanlarının beklentilerine uygun olacak şekilde tekrar hazırlanmalı ve bu haliyle geri çekilmelidir.” diye konuştu.

GREV HAKKI YOK

Tasarı, İzmir’de de protesto edildi. KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ramis Sağlam, 4688 sayılı kanundaki değişikliklerle grev hakkını yasal güvence altına almadığını, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmadığını ifade etti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız da, AKP’nin çıkardığı yasalarla, temel hakları ve güvenceleri ellerinden alınmış bir toplum yaratmak istediğini belirtti.

Samsun’da yapılan eylemde, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Suat Yıldız, hükümetin bütün itirazlara rağmen 4688 sayılı yasayı hiçbir tepki ve öneriyi dikkate almadan Mecliste görüşmeye almasını eleştirdi. Yasanın eski yasaya göre daha geri düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

DAYATMADAN VAZGEÇİLMELİ

KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Eğitim Sekreteri Ali Derin, 8 aydır üzerinde tartışma yürütülen yasa tasarısının Genel Kurula gönderilen son halinin KESK’i bir kez daha haklı çıkarttığını söyledi. Derin “Meclis çoğunluğunuza güvenerek ‘sahte sendika’ yasasını çıkarmaya yönelik bu dayatmadan vazgeçin.

Bu tasarının kamu çalışanlarının beklentilerine uygun biçimde çıkması için tasarıyı geri çekin. Evrensel standartlara uygun yeni yasayı hep birlikte yapalım” diye konuştu.

Aydın’da yapılan açıklamada, ESM Şube Başkanı Celaleddin Çakmak, tasarının aldatmaca olduğunu ifade etti. KESK Çaycuma Bileşenleri adına açıklama yapan SES Zonguldak Şube Örgütlenme Sekreteri Cemil Satılmış, yapılan eylemde hükümete seslenerek, “Evrensel standartlara uygun yeni yasayı hep birlikte yapalım” dedi.

Kütahya’da yapılan eylemde Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Kadın Sekreteri Meryem Bayhan, yasada bir çok yasaklayıcı madde bulunduğunu ifade etti.

ÖNDER: SAHTE SENDİKA YASASI

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise Meclis kürsüsünden yasa tasarısını eleştirdi. 2001 yılında çıkartılan yasanın da yine muhatapların onayını almadan Meclisten geçirildiğini belirten Önder, “Emekçiler o zaman bunu ‘sahte sendika yasası’ olarak nitelendirmişlerdi. Bu yasada toplu sözleşme ve grev hakkı bulunmuyordu. Yeni yasa tasarısı da tarafların fikri, talepleri ve önerileri alınarak hazırlanmamıştır. Bu yasada özgür toplu pazarlık ve grev hakkı bulunmuyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün ilkeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da son derece geri bir yasadır.” diye konuştu. – evrensel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.