Torba Yasa Affı Detayları

Son günlerde, Torba Yasa ile öğrenim ve katkı kredisi borçlarını faizinin silinmesi, borçların yeniden yapılandırılması en merak edilen konulardan biriydi. Biz de bu konuda elimize ulaşan bilgileri yorumlayarak haberlerimizle sizlere sunduk.

Genel olarak merak edilen konularda Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın hazırlamış olduğu rehberde sunulan bilgiler ışığında bazı noktaları hatırlatmayı uygun gördük.

“TORBA YASA” (6111 SAYILI KANUN) HAKKINDA

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı Kanun, 25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6111 sayılı Kanuna göre, vergi borcu aslına güncelleme oranının (TEFE/ÜFE) uygulanması ile hesaplanan borçlarını ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi aslına bağlı olan cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Daha Önceki Açıklamalar için tıklayınız!

KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?

1- Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve cezalar silinmekte ve belli bir plan dahilinde ödeme kolaylığı getirilmektedir.

2- Yapılandırılan borçların taksit ile ödenmesi imkanı getirilmiştir.

3- Yapılandırılan borçların Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sayfasından kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmiştir.

KANUNUN KAPSAMI

Vadesi 31.12.2010 tarihinden önce olan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları bu yasa kapsamındadır.

120 LİRA’NIN ALTINDAKİ BORÇLAR

31.12.2010 tarihinden önce verilen ve 120 TL’nin (ana para) altında idari para cezası borcu bulunanlar Kanundan yararlanmak için hiçbir başvuruda bulunmayacak, işlemler idare tarafından sonuçlandırılacaktır.

BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR?

haber 2. sayfadan devam ediyor >>

2 thoughts on “Torba Yasa Affı Detayları

  1. merhaba taksitlerin ödenmesinde vergi dairesinden aldığmız yapılandırmaya dair evraklarla mı gitmemiz gerekiyor bankaya yoksa TC kimlik no ve kresi numarası yeterli mi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.