ÜNİVERSİTELERDE SEÇİM SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ KAMU ÜNİVERSİTELERİNE UYGULANABİLİR Mİ?
ÜNİVERSİTELERDE SEÇİM SİSTEMLERİ-7
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi)

Kamu Üniversiteleri Kendi Yöneticilerini Belirleme Modeli Geliştirmelidir.
Üniversitelerimizin en tartışmalı konularından biri olan rektör belirleme ile ilgili olarak Sabancı Üniversitesi yeni bir model uygulamaya başlatmaktadır. Rektörlük görev süresi 1 Ağustos’ta dolan Prof. Tosun Terzioğlu yerini Ocak 2009 tarihinde belirlenen Prof. Dr. Nihat Berker’e bırakıyor. Model biraz da büyük şirket anlayışına benziyor. Prof. Dr. Nihat Berker, 2009’da Koç Üniversitesi’nden, Hürriyet Gazetesinden [http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12184311.asp?yazarid=44“] Vahap Munyar’ın ifadesi ile “rektör adayı planıyla transfer edilmiş”. Klasik üniversite anlayışında transfer anlayışı kulağa pek hoş gelmiyor. Çünkü bilim kişiliği para ve servet ile ölçülemeyecek kadar ulvi bir payedir.