UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yeniden düzenlenen Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede; yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu ile öğretmenlikteki; kıdem, sicil notu, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve sınav sonucunda alınan puanlar esas alınacak.

PUANLAMA NASIL OLACAK?

Değerlendirme puanının;

yüzde 20‘sini yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu,
yüzde 5‘ini öğretmenlikteki kıdem,
yüzde 5‘ini sicil notu,
yüzde 20‘sini bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler,
yüzde 50‘sini ise sınav puanı oluşturacak.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavının yapıldığı tarihte, öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmak ve başvurunun yapılacağı son gün itibarıyla,

uzman öğretmenlik sınavına katılacakların en az 10 yıl,

başöğretmenlik sınavına katılacakların da en az 5 yıl görev yapmış olmaları gerekecek.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 70 ve üstü puan alanlar değerlendirmeye alınmaya hak kazanacak. Değerlendirme sonucunda 50 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak.

Değerlendirme sonucunda başarılı olanlara, durumlarına göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.