Yeni Atamanın Önü Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçimlerden önce yeni öğretmen ataması için mevzuatta değişiklik yaptı. Bakanlık gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilecek.

AKP seçim yatırımına devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun gelecek hafta öğretmen adaylarına müjde vermesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, öğretmen atamalarının sadece ağustos aylarında yapılmasını düzenliyordu. Bu yönetmelikte sürpriz bir değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı’na, “gerekli görülen durumlarda kadro imkanları ve ihtiyaçları çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapabilme” yetkisi tanındı.

Böylelikle KPSS mağduru öğretmen adayları, ağustos ayında gerçekleştirilecek 2011 KPSS’ye girmeden atanma imkanı bulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkilileri, 2010 KPSS mağduru öğretmen adaylarına yeni kadro açılması yönünde bir çalışma yapıldığını doğruladı.

İlgili yönetmelik değişikliği;

Resmî Gazete
8 Nisan 2011
Sayı : 27899

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

1 thought on “Yeni Atamanın Önü Açıldı

  1. Umarım atanamayan tüm arkadaşlarım atanarak bir an önce hayatlarını düzene koyarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.