Yönetici Atama Yönetmeliği’ne Bir Eleştiri

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın yayınladığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği okul yöneticilerinin valiliklerce atanmasının önünü açıyor. Yönetmeliğe göre, okul müdürü veya yardımcı olarak başvuran adayların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekecektir.

Yazılı sınavlar bakanlıkta, sözlü sınavlarsa başarılı il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca oluşturulacak komisyonlarca yürütülecektir.

Türkiye’de var olan milli eğitim sisteminin örgüt yapısına uygunluğu bakımından bu yönetmeliğin bir çok tartışılacak yönü bulunmaktadır.

Başta söylenmesi gereken sözlü sınavı konusunda oluşturulacak komisyonların pek objektif karar veremeyeceği yönündedir. Çünkü, temelinde kendine benzemeyene yaşam hakkı tanımayan ayrımcılık milli eğitim örgütlerinde kol gezmektedir. Bunun değişik ortamlarda, eğitim personelince ifade edilmesi böyle bir anlayışı pekiştirmektedir.

Atamayı Valilikler Yapacak

Diğer taraftan, okulun yöneticileri valiliklerce atanmaktadır denmektedir. Bu durum çoğunluğu o yörenin yöneticilerine atanma fırsatı verilecektir anlamına gelmektedir. Ancak eğitim yönetiminde, okulun kadrosunun ülkenin değişik yerlerinden seçilmesi durumunda ulusal ve dış değerlere dönük bir çabanın olacağı belirtilmektedir. Aksi halde, okul çevrenin etkilerine açık kalacak anlamına gelecektir.

Yine, okulu amaçları doğrultusunda yaşatacak okul müdürlerinin sosyal yetki ve teknik yetkilerle desteklenmesi gerekir.

Okul müdürü, bir ölçüde sosyal yetkiyi elde edebilir. Ancak, teknik yetki (Yönetim alanında bilgi) bir eğitim işidir. Bu nedenle, lisans ve lisansüstü “eğitim yönetimi” alanında eğitim verilmelidir. Okul yöneticileri kaynağı da bu mezunlardan seçilmelidir. Bu sürece, okul personelinin yöneticilerini demokratik oyla seçmeleri de eklenebilir. Çünkü, okul yöneticisi bu yolla gerekli olan sosyal yetkiyi artıracaktır.

 Hasan GÜNEŞ / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.