Zorunlu Rotasyonu Aklınızdan Bile Geçirmeyin!

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu’nun “Öğretmenlere ‘Zorunlu Rotasyon’ Uygulamayı Aklınızdan Bile Geçirmeyin!” başlıklı açıklama metnidir.

Milli Eğitim Bakanlığı`nın, pek çok yönden yeni mağduriyetler yaratacak, ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunlara yol açacak olan “öğretmenlere rotasyon” uygulaması üzerinde çalıştığı haberleri basına yansımıştır.

Daha önce ‘Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda kararlaştırılan ve 15-20 yıldır çalışan “deneyimli” öğretmenlerin zorunlu rotasyona (yer değiştirme) tabi tutulması önerisinin ardından gündeme gelen rotasyon girişimi, ciddi haksızlıklara yol açacak niteliktedir.

Eğitim emekçilerinin isteği dışındaki rotasyon uygulamalarının sürgün anlamına geldiği açıktır. Eğitimde zorunlu rotasyonun uygulanması durumunda Türkiye, Kavimler Göçü`nden sonra tarihte görülecek en büyük yer değiştirme hareketine sahne olacaktır. Eşleri farklı işkollarında ya da özel sektörde çalışan on binlerce öğretmen bulunmaktadır. Özür durumu atamalarını yılda bire indiren Milli Eğitim Bakanlığı`nın bu son girişimi, MEB`in öğretmenleri eğitimin en büyük sorunu olarak gördüğünün kanıtıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere “zorunlu rotasyon” uygulamasını hayata geçirmeden önce şu sorulara yanıt vermelidir;

* Uygulamanın ekonomik, sosyal, psikolojik, insani derinliği hesap edilmiş midir?
* Uygulamanın benzeri gelişmiş ya da gelişmekte olan herhangi bir ülkede uygulanmakta mıdır?
* Uygulama kapsamında kaç aile yer değiştirecek, yaşanacak ekonomik ve sosyal sorunlar nasıl çözülecektir?
* Uygulamanın öğretmenlere ve ülke ekonomisine ne kadar mali yük getireceği hesaplanmış mıdır?
* Öğretmen ailelerinin farklı alanlarda çalışan aile bireyleri ve eğitim gören çocuklarının psikolojileri düşünülmüş müdür?
* Devlet uygulamalarındaki tutarlılığa güvenerek başlarını sokacakları bir ev almak için kredi borcu yapan kaç öğretmen ailesi vardır?
* Eşlerden biri öğretmen diğeri hemşire, öğretmen, doktor, hakim, asker olanların tamamının tayinlerini adil bir şekilde eşlerinin yanına yapabilecek midir?
* Yıllarca köylerde çalışıp ilçe ve il merkezine gelen öğretmenlerin bu uygulamayla hakları ne derece korunacaktır?

Milli Eğitim Bakanlığı, yıllardır attığı her adımda mağdur ettiği öğretmenleri, bir kez daha mağdur etmek istemiyorsa önce yukarıda sıraladığımız sorulara tatmin edici yanıtlar vermelidir.

Eğitimin birikmiş sorunları “öğretmenlerin mesleki deneyiminden yararlanacağız” yalanıyla, hayata geçirilmek istenen yeni sürgün politikaları ile çözülemez. MEB, attığı her adımda öğretmenleri mağdur etme politikasından vazgeçmeli, eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgilenerek asıl işine odaklanmalıdır.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.